En trygg juridisk rådgiver med spesialkompetanse innen miljø, hav og eiendom

post@bauta.no

MILJØ

Miljø - Bauta

HAV

Hav - Bauta

EIENDOM

Eiendom - Bauta

AKTUELT

Lokaliteter for akvakultur og havbruk

Lokaliteter for akvakultur og havbruk

Akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det gjelder blant annet lokaliteten, merking og forankring. For et landbasert anlegg kan det også være behov for eks. tillatelse til mudring og utfylling i sjø.

Boplikt på eiendommen

Boplikt på eiendommen

Når du overtar en bebygd eiendom kan det være boplikt. Særlig aktuelt er dette i kommuner med nullgrense for konsesjon.

NÆRINGSLIV

SPESIALTILBUD TIL NYETABLERINGER

Vi heier på de som tør å satse på det de tror på og brenner for. For å bidra til en god start tilbyr vi egne priser for oppstartsbedrifter. Hos oss får du 2 timer gratis veiledning og deretter gunstige timepriser. Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud. 

BÆREKRAFT

livsgrunnlaget

Naturmangfold, ren luft og rent vann er livsgrunnlaget vårt. Fremtidens bedrifter tilbyr produkter og tjenester som ivaretar dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

Person som holder en jordklode