En trygg juridisk rådgiver med spesialkompetanse innen miljø, hav og eiendom

post@bauta.no

MILJØ

Miljø - Bauta

HAV

Hav - Bauta

EIENDOM

Eiendom - Bauta

AKTUELT 

Boplikt på eiendommen

Når du overtar en bebygd eiendom kan det være boplikt. Særlig aktuelt er dette i kommuner med nullgrense for konsesjon.

Sakskostnader miljøsøksmål

Å prøve miljøsaker for retten er kostbart for miljøforkjempere og miljøorganisasjoner. Nå er det kommet en ny dom som får betydning for sakskostnader.

Velg sjøveien med tilskudd

Fra vei til sjø med tilskudd fra Kystverket. Å frakte gods fra vei til sjø er et bærekraftstiltak. Ny frist for søknad om tilskudd.

Borgundvegen hundreogfemtien

HUNDREOGFEMTIEN er et terrassert funkishus med 29 nye selveierleiligheter i lys og moderne...

Smarte havner er digitale

Som kunnskapspartner med Shortsea Promotion Center Norway har advokat Elisabeth Voldsund bidratt...

Webinar havne- og farvannsloven 9. september

Kurs i den nye havne- og farvannsloven for havner.

Tilbud advokattjenester bolig og eiendom

Vi tilbyr spesialpriser for forbrukere i saker om bolig og eiendom. Hos oss får du prioritet oppfølging og gunstige timepriser.

Mus i din nye bolig eller hytte?

Har du kjøpt en bolig og oppdaget mus? Da kan det være en mangel etter avhendingsloven og det er viktig å handle raskt. Du som kjøper har plikt om å reklamere så fort som mulig og du må begrense skadeomfanget så godt som mulig.

Økte materialkostnader – hvem bærer risikoen?

Materialkostnader har gjennom de siste årene steget til ett historisk høyt nivå. Prisene på...

Kildesortering på byggeplass

Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til utslipp fra byggeplassen....

Forvaltning av kapital fra havnevirksomhet

Økt sjøtransport krever effektive havner. Kapital fra havnevirksomhet kan nå disponeres av kommunen som eier gjennom utbytte.

Reklamer i tide – mangler ved boligen

Har du kjøpt en bolig og oppdager feil du tror er en mangel? Det kan være feil som lekkasje, fukt,...

NÆRINGSLIV

SPESIALTILBUD TIL NYETABLERINGER

Vi heier på de som tør å satse på det de tror på og brenner for. For å bidra til en god start tilbyr vi egne priser for oppstartsbedrifter. Hos oss får du 2 timer gratis veiledning og deretter gunstige timepriser. Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud. 

BÆREKRAFT

livsgrunnlaget

Naturmangfold, ren luft og rent vann er livsgrunnlaget vårt. Fremtidens bedrifter tilbyr produkter og tjenester som ivaretar dagens behov uten å ødelegge for fremtidige generasjoner.

Person som holder en jordklode