Miljøledelse og HMS

Miljøledelse er et styringssystem som sikrer kontroll på negativ miljøpåvirkning og kontinuerlig forbedring. Gjennom miljøledelse innpasser man miljøhensyn i virksomheten og sikrer at man har kontroll på ressursbruk, miljøpåvirkning og målrettede tiltak. Miljøtiltak kan gi betydelige økonomiske gevinster, og er et viktig ledd i effektivisering av virksomheten.