Eiendom

 

 

Våre advokater er spesialister innen eiendom.  Bauta tilbyr eiendomstjenester til bedrifter, private og offentlige aktører.

Hos oss får boligkjøper og boligselger hjelp når det oppstår feil og mangler ved boligen. Vi bistår også grunneiere med rettighetskonflikter. Men også rettighetshaver som trenger hjelp med bruksrett eller servitutter.

I byggeprosjekter bistår vi helt fra start med reguleringsplan og byggesøknad, til overtagelse og oppgjør.

Les mer om våre advokater her. Vi er medlem av NEF.  

 

Mangler bolig

BOLIGKAMPANJE

tilbud BOLIG OG EIENDOM

Vi tilbyr spesialpriser for forbrukere i saker om bolig og eiendom. Hos oss får du prioritet oppfølging og gunstige timepriser. Vi tilbyr 1 time gratis veiledning, samt 20 % rabatt på ordinær timepris. Ta kontakt for nærmere informasjon om tilbudet på post@bauta.no

Vi hjelper deg med

Entreprise

I en bransje med sterk konkurranse er kontrakter og enkeltbeslutninger underveis i prosjektet avgjørende for lønnsomheten. Vi vet det er viktig med riktige råd tidlig. Våre advokater bistår i alle stadier av bygge- og anleggsprosessen. Bauta bistår både byggherre, entreprenører, rådgivere og leverandører. 

m

Plan- og byggesak

Vi bistår i saker etter plan- og bygningsloven. Vi bistår ved utarbeidelse av reguleringsplan, fra planforslag til ferdigstillelse av prosjektet. Våre advokater bistår også ved klager på reguleringsplaner og dispensasjoner, og selvsagt også ved byggesøknader eller klager i den forbindelse. Herunder seksjonering og reseksjonering. 

Eiendomsmegling

Bauta advokatfirma AS leverer prosjektmegling. I tillegg forestår vi oppgjør i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det kan være kjøp- og salg av egen bolig, salg av næringseiendom eller lignende. 

Bolig og eiendom

 Mangler ved boligen? Konflikter vedrørende rettigheter og nabotvister? Vi bistår ved feil og mangler etter kjøp eller salg av eiendom, ved nabokonflikter, grensesaker, servitutter, ekspropriasjon, jordskifte og skjønnssaker.

AKTUELT / EIENDOM

Borgundvegen hundreogfemtien

HUNDREOGFEMTIEN er et terrassert funkishus med 29 nye selveierleiligheter i lys og moderne...

Tilbud advokattjenester bolig og eiendom

Vi tilbyr spesialpriser for forbrukere i saker om bolig og eiendom. Hos oss får du prioritet oppfølging og gunstige timepriser.

Mus i din nye bolig eller hytte?

Har du kjøpt en bolig og oppdaget mus? Da kan det være en mangel etter avhendingsloven og det er viktig å handle raskt. Du som kjøper har plikt om å reklamere så fort som mulig og du må begrense skadeomfanget så godt som mulig.

Økte materialkostnader – hvem bærer risikoen?

Materialkostnader har gjennom de siste årene steget til ett historisk høyt nivå. Prisene på...

Kildesortering på byggeplass

Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til utslipp fra byggeplassen....

Reklamer i tide – mangler ved boligen

Har du kjøpt en bolig og oppdager feil du tror er en mangel? Det kan være feil som lekkasje, fukt,...

Feil og mangler i boligen- hva bør du gjøre?

va gjør du nå du har kjøpt en bolig som har store feil og mangler? Våre eksperter gir deg gode råd til hva du bør gjøre når skade avdekkes.

Skjeggkre i Høyesterett – ny avgjørelse

Ny dom om skjeggkre. Skjeggkre er ikke lenger automatisk en mangel ved boligen.

Samarbeid med Shortsea Promotion Center

Bauta advokatfirma as har inngått ett samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N)....

Kunsten å finne riktig bolig

I Norge bor 83% av befolkningen i en bolig de eier. Det betyr at de aller fleste av oss en eller...

Byggherreforskriften – endringer fra 2021

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser endres fra 1. januar...

Kontakt oss:

post@bauta.no