Eiendom

 

 

Bauta tilbyr eiendomstjenester til bedrifter, private og offentlige aktører. Våre advokater er spesialister innen eiendom og har erfaring både fra eiendomsbransjen, forsikring og offentlig forvaltning. Vi er godt kjent med bransjen og de ulike aktørene i markedet. Vi kan raskt og effektivt gi gode og praktiske råd. 

I byggeprosjekter bistår vi helt fra start med reguleringsplan og byggesøknad, til overtagelse og oppgjør.

Hos oss får kjøper og selger hjelp når man oppdager feil og mangler ved eiendommen. Vi gjennomfører også oppgjørsoppdrag og bistår med salg av eiendom. 

Vi bistår grunneiere eller rettighetshavere med rettighetskonflikter som for eksempel veirett eller annen adkomstrett, fiskerett og naustrett. 

Les mer om våre advokater her.Vi er medlem av NEF.  

 

Vi hjelper deg med

Entreprise

I en bransje med sterk konkurranse er kontrakter og enkeltbeslutninger underveis i prosjektet avgjørende for lønnsomheten. Vi vet det er viktig med riktige råd tidlig. Våre advokater bistår i alle stadier av bygge- og anleggsprosessen. Bauta bistår både byggherre, entreprenører, rådgivere og leverandører. 

m

Plan- og byggesak

Vi bistår i saker etter plan- og bygningsloven. Vi bistår ved utarbeidelse av reguleringsplan, fra planforslag til ferdigstillelse av prosjektet. Våre advokater bistår også ved klager på reguleringsplaner og dispensasjoner, og selvsagt også ved byggesøknader eller klager i den forbindelse. Herunder seksjonering og reseksjonering. 

Eiendomsmegling

Bauta advokatfirma AS leverer prosjektmegling. I tillegg forestår vi oppgjør i forbindelse med eiendomstransaksjoner. Det kan være kjøp- og salg av egen bolig, salg av næringseiendom eller lignende. 

Bolig og eiendom

 Mangler ved boligen? Konflikter vedrørende rettigheter og nabotvister? Vi bistår ved feil og mangler etter kjøp eller salg av eiendom, ved nabokonflikter, grensesaker, servitutter, ekspropriasjon, jordskifte og skjønnssaker.

AKTUELT / EIENDOM

Nye arealregler for bygg

Arealmålinger av boliger gjøres i henhold til Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger...

Korttidsutleie gjennom Airbnb

Hvor lenge kan man lei ut leiligheten gjennom korttidsuttleie? Kort gjennomgang av reglene i borettslag og eierseksjonssameie

Avstand til nabogrensen

  Som hovedregel skal byggverk oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. Avstandskravet er...

Har du veirett?

Kan du kjøre over egen eiendom frem til offentlig vei fra hytta eller huset ditt? Hvis ikke har du behov for en veirett.

Ulike eierformer bolig

Det finnes mange ulike boligtyper; enebolig, leilighet, rekkehus, tomannsbolig mv. De ulike...

Hva betyr BTA, BRA og P-rom?

Vet du forskjellen på BRA og P-rom? Når du kjøper bolig er det viktig å vite hva arealangivelsene betyr. Les mer om forskjellene her!

Eiendomsgrenser i sjø

Eier du grunn ved sjøen og vil sette opp en brygge må du vite hvor eiendomsgrenser i sjøen...

Nye regler for salg av bruktbolig

Nye endringer for kjøpe og salg av bolig fra 2022. Har du fått med deg hva dette betyr for kjøper og selger?

Boplikt på eiendommen

Når du overtar en bebygd eiendom kan det være boplikt. Særlig aktuelt er dette i kommuner med nullgrense for konsesjon.

Borgundvegen hundreogfemtien

HUNDREOGFEMTIEN er et terrassert funkishus med 29 nye selveierleiligheter i lys og moderne...

Tilbud advokattjenester bolig og eiendom

Vi tilbyr spesialpriser for forbrukere i saker om bolig og eiendom. Hos oss får du prioritet oppfølging og gunstige timepriser.

Mus i din nye bolig eller hytte?

Har du kjøpt en bolig og oppdaget mus? Da kan det være en mangel etter avhendingsloven og det er viktig å handle raskt. Du som kjøper har plikt om å reklamere så fort som mulig og du må begrense skadeomfanget så godt som mulig.

Kontakt oss:

post@bauta.no