Andre rettsområder

 

 

Har du en juridisk utfordring? Vi er her for å hjelpe. Ta kontakt for en uforpliktende samtale. 

Med mange års erfaring innen juridisk arbeid både i det private og i offentlig sektor har vi solid ballast til å bistå innen de fleste juridiske områder.

Vi kan bistå både innen forsikring, konkurs, avtalerett og kontraktsrett, offentlig forvaltning og familie- og arverett.

Kontakt oss på post@bauta.no eller les mer om våre advokater her.

Vi hjelper deg med

~

Forsikring

Vi bistår i alle typer forsikringssaker for bedrifter og privatpersoner. Vi hjelper deg med forsikringsdekning, regresskrav, forsikringsmeglere, tingskade og personskade.

l

Avtaler og kontrakter

Vi bistår med tolkning av avtaler og kontraktsinngåelser. Vi utarbeider de kontrakter du trenger i din virksomhet. 

i

Offentlig forvaltning

Vi har lang erfaring fra offentlig forvaltning og bistår offentlige og øvrige parter i forbidelse med saksbehandling, søknader og klagesaker. 

 

Arbeid

Vi hjelper arbeidsgivere og arbeidstakere. Vi er med deg i forhandlingsmøter, drøftelsesmøter og fører saker for domstolene. Vi er gode på konfliktløsning og bistår ved oppsigelse, permitering, sluttpakker og utarbeidelse av arbeidskontrakter.  

Konkurs

Vi hjelper bedrifter i prosesser og forhandlinger om gjeldssanering og akkord. Vi utarbeider oppbudsbegjæringer eller konkursbegjæringer og gir råd til eier eller styret når et selskap er under konkursbehandling. 

 

Familie og arv

Vi utarbeider ektepakter, samboeravtaler og testamenter. Vi bistår i barnefordelingssaker og skifteoppgjør. 

AKTUELT 

Lokaliteter for akvakultur og havbruk

Akvakulturanlegg og andre merdanlegg i sjø må ha tillatelse etter havne- og farvannsloven. Det gjelder blant annet lokaliteten, merking og forankring. For et landbasert anlegg kan det også være behov for eks. tillatelse til mudring og utfylling i sjø.

Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt,...

Kontakt oss:

post@bauta.no