Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett. Havnæringene er i vekst og...
Dom i klimasøksmålet

Dom i klimasøksmålet

Høyesterett frifant staten i klimasøksmålet som gjaldt tildeling av 10 utvinningstillatelser for petroleum på kontinentalsokkelen gjennom en kongelig resolusjon. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig. Saken reiste særlig spørsmål om retten til miljø i grunnloven...
Endringer i farvannsavgiften fra nyttår

Endringer i farvannsavgiften fra nyttår

Fra nyttår må alle kommuner som vil kreve inn farvannsavgift få på plass nye forskrifter i tråd med overgangsbestemmelsene i havne- og farvannsloven (2019). I tillegg ble det i desember vedtatt lovendringer som gjelder rabatter og innkreving av avgiften. Kommuner som...