Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø er lyst ut med frist for å søke 10.mai 2021. Tilskuddet skal bidra til å oppfylle målet om mer gods på sjø. Det ble for 2021 bevilget 31,6 millioner kroner til tilskuddsordningen. Hvordan lykkes man med å få tilskudd? Å...
Ny arvelov trådt i kraft

Ny arvelov trådt i kraft

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt, med noen unntak. Et uskiftebo skal skiftes etter reglene i den nye arveloven dersom den lengstlevende ektefellen eller samboeren dør eller det kreves skifte etter 1....
Endringer i byggherreforskriften

Endringer i byggherreforskriften

Byggherreforskriften endres fra 1. januar og endringene skal bidra til å oppnå intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen. Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A og B. Byggherren skal legge til rette og sørge for en reel...