Reklamer i tide

Reklamer i tide

er Har du kjøpt en bolig og oppdager feil du tror er en mangel? Det kan være feil som lekkasje, fukt, arealavvik eller manglende fall på badet.  Da er det viktig å reklamere i tide. Men hvordan skal en reklamasjon se ut og til hvem skal den sendes til? Hva er en...
Skjeggkre i Høyesterett

Skjeggkre i Høyesterett

Høyesterett avsa den 26. mars 2021 en prinsipielt viktig dom knyttet til skjeggkre. Boligen var solgt «as is». Etter overtakelsen viste det seg at det var skjeggkre i boligen. Selger ble frifunnet fra kjøpers krav om prisavslag og ingen av de påberopte rettslige...
Samarbeid med Shortsea Promotion Center

Samarbeid med Shortsea Promotion Center

Bauta advokatfirma as har inngått ett samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N). Bauta skal være en kunnskapspartner som bidrar til initiativ i regi av senteret og bidra med ekspertise til SPC-N sine medlemmer. Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) er...
Kunsten å finne riktig bolig

Kunsten å finne riktig bolig

I Norge bor 83% av befolkningen i en bolig de eier. Det betyr at de aller fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet skal finne drømmeboligen. Dette er antagelig den største enkeltstående investeringen du noen gang kommer til å gjøre. Her er noen gode råd på...
Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø er nå lyst ut. Frist for å søke er 10.mai 2021. Tilskuddet skal bidra til å oppfylle målet om mer gods på sjø. Det ble for 2021 bevilget 31,6 millioner kroner til tilskuddsordningen. Hvordan lykkes man med å få tilskudd? Å...
Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt, med noen unntak. Et uskiftebo skal skiftes etter reglene i den nye arveloven dersom den lengstlevende ektefellen eller samboeren dør eller det kreves skifte etter 1....