Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø skal bidra til å oppfylle målet om mer gods fraktet sjøveien. Hvordan lykkes man med å få tilskudd? Bærekraftsmål i praksis Å flytte gods fra vei til sjø vil kunne gi positive effekter for klima og miljø, trafikksikkerhet og...
Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt, med noen unntak. Et uskiftebo skal skiftes etter reglene i den nye arveloven dersom den lengstlevende ektefellen eller samboeren dør eller det kreves skifte etter 1....
Byggherreforskriften – endringer fra 2021

Byggherreforskriften – endringer fra 2021

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser endres fra 1. januar 2021. Endringene skal bidra til å oppnå intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen. Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A...
Farvannsavgiften endres fra nyttår

Farvannsavgiften endres fra nyttår

Fra nyttår må alle kommuner som vil kreve inn farvannsavgift få på plass nye forskrifter i tråd med overgangsbestemmelsene i havne- og farvannsloven (2019). I tillegg ble det i desember vedtatt lovendringer som gjelder rabatter og innkreving av farvannsavgiften....