Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven har trådt i kraft

Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt, med noen unntak. Et uskiftebo skal skiftes etter reglene i den nye arveloven dersom den lengstlevende ektefellen eller samboeren dør eller det kreves skifte etter 1....