Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett. Havnæringene er i vekst og...
Endringer i byggherreforskriften

Endringer i byggherreforskriften

Byggherreforskriften endres fra 1. januar og endringene skal bidra til å oppnå intensjonen om bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø i bygge- og anleggsbransjen. Standard Norge reviderer nå Byggblankett 8440 A og B. Byggherren skal legge til rette og sørge for en reel...