Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring – hvordan nå frem?

Tilskudd til godsoverføring fra vei til sjø er lyst ut med frist for å søke 10.mai 2021. Tilskuddet skal bidra til å oppfylle målet om mer gods på sjø. Det ble for 2021 bevilget 31,6 millioner kroner til tilskuddsordningen. Hvordan lykkes man med å få tilskudd? Å...
Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett. Havnæringene er i vekst og...
Endringer i farvannsavgiften fra nyttår

Endringer i farvannsavgiften fra nyttår

Fra nyttår må alle kommuner som vil kreve inn farvannsavgift få på plass nye forskrifter i tråd med overgangsbestemmelsene i havne- og farvannsloven (2019). I tillegg ble det i desember vedtatt lovendringer som gjelder rabatter og innkreving av avgiften. Kommuner som...