Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Nytt tilbud: spesialisert advokatfirma i Ålesund

Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett. Havnæringene er i vekst og...
Dom i klimasøksmålet

Dom i klimasøksmålet

Høyesterett frifant staten i klimasøksmålet som gjaldt tildeling av 10 utvinningstillatelser for petroleum på kontinentalsokkelen gjennom en kongelig resolusjon. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig. Saken reiste særlig spørsmål om retten til miljø i grunnloven...