Den nye arveloven trer i kraft 1. januar 2021. Loven gjelder for dødsfall etter dette tidspunkt, med noen unntak.

Et uskiftebo skal skiftes etter reglene i den nye arveloven dersom den lengstlevende ektefellen eller samboeren dør eller det kreves skifte etter 1. januar 2021.

Testament vurderes etter loven på det tidspunktet det ble opprettet, tilbakekalt eller endret.

Dette gjelder ikke vurdering av om disposisjonen ligger innenfor reglene om pliktdelsarv. Slike saker avgjøres etter den nye loven for dødsfall som skjer etter 1. januar 2022.

Vi anbefaler at man sjekker om det er behov for endringer i ektepakt, samboeravtaler eller testamenter.

Pliktdelsarven er nå satt til 15 G mot tidligere 1 million kroner til hvert barn. Alternativt kan arven fortsatt settes til to tredjedeler av midlene.

Testator har med andre ord fortsatt rett til å bestemme over det som kalles den frie tredjedelen.

Hvor mye dette er avhenger av hvilke verdier testator har. Man kan videre fastsette at arvinger skal arve konkrete gjenstander eller eiendommer i testament mot at de betaler tilbake til boet den overstigende verdien.

Det er også iverksatt endringer for de som ønsker at forskudd på arv skal avkortes i arven.

Etter den nye loven må avkortning ha blitt satt som en betingelse for ytelsen slik at arvingen kan velge å avslå.

Den nye bestemmelsen gjelder når avtalen inngås eller disposisjonen foretas etter 1. januar 2021.

Se den nye arveloven på lovdataVåre advokater kan bistå deg med arverettslige spørsmål. Ta gjerne kontakt.