FEIL OG MANGLER

Har du kjøpt eller solgt en bolig og oppdaget feil og mangler? Da kan du kreve prisavslag eller erstatning og slik få dekket utgiftene til å utbedre feilene og erstatningsbolig dersom du må flytte ut mens arbeidene pågår.  Det gjelder både boliger som er kjøpt brukt, men også nybygg. 

Typiske eksempler på skader er vannskade og fukt i kjeller, loft kjøkken og bad. Dette kan igjen føre til råte, mugg og sopp. Andre feil kan være at påbygg ikke er byggemeldt, det mangler ferdigattest eller det er et arealavvik- boligen er mindre enn forutsatt. Feil ved det elektriske anlegget er alvorlig og kan føre til omfattende skader og tap av liv og helse.  Konstruksjonsfeil der selger har benyttet håndverker til oppussing er heller ikke uvanlig. 

Kristine Devold

Kristine Devold

advokat MNAIMNEF

Trenger du en vurdering av saken?

Advokat Kristine Devold er vår fagansvarlige innen eiendom. Devold har mange års erfaring som advokat i saker knyttet til boligkjøp. Både som partner i advokatfirma og som advokat for eierskifteforsikring. Devold sitter i advokatforeningens lovutvalg for fast eiendom.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og innledende vurdering av din sak.  Forbrukere i boligsaker får en times gratis veiledning. Send oss en beskrivelse av din sak for en innledende vurdering. 

AKTUELT

Nye arealregler for bygg

Nye arealregler for bygg

Arealmålinger av boliger gjøres i henhold til Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Fra 1. januar 2024 endres arealangivelsene i oppmålinger fra bygningssakskyndige og eiendomsmeglere. Målereglene brukes i tilstandsrapporter og verditakster...

Avstand til nabogrensen

Avstand til nabogrensen

  Som hovedregel skal byggverk oppføres minst 4 meter fra nabogrensen. Avstandskravet er regulert i plan- og bygningsloven § 19-4 andre ledd. Andre grenser kan følge av kommuneplanens arealdel eller av reguleringsplan. Hvis kommunen har tatt stilling til...