Forurensning

Forurensing er skadelig for naturmangfold, vannkvalitet og menneskers liv og helse gjennom luftforurensing, spredning av miljøgifter, forsøpling og støy. Krav til virksomheter stilles både gjennom forurensningsloven, men også gjennom annet sektorregelverk.