Alle som skal kjøpe eller selge bolig vil komme over arealangivelser – BRA, BTA, BYA, P-rom, S-rom – men hva betyr egentlig dette og hva brukes det til? Det viktigste å kjenne til er bruksareal ( BRA). 

BTA – bruttoareal

Dette er en angivelse av boligens totale areal, medregnet yttervegger. Dersom det er en leilighet i flermannsbolig vil BTA omfatte halvparten av veggen mot naboen.

BRA – bruksareal

Dette er angivelse av boligens innvendige areal uten yttervegger, men medregnet boligens innvendige vegger. Ved salg av bolig skal man opplyse hvor stor dette er for hele boligen og per etasje. 

Hvilke areal er «målbare»?

Det er ikke alle kvadratmeter i en bolig som nødvendigvis blir medregnet i boligens bruksareal (BRA). For at et areal skal være målbart, og medtas, må det være minst 1,90 meter takhøyde, og bredden på rommet må være minst 60 centimeter.

Er det skråtak i rommet måles inntil 60 centimeter utenfor høyden 1,90 meter.

Loftsleiligheter eller boliger med skråtak og bebodd loftsetasje vil derfor ofte ha mer areal enn det som er oppgitt i BRA. Dette kan være verdifulle kvadratmeter i en liten sentrumsleilighet til nytte for seng, oppbevaring el

P-rom – primærrom

Boligens arealer deles inn i primærrom og sekundærrom. Boligens primærrom er de rom som vi normalt oppfatter som oppholdsrom. Tidligere brukte vi ofte betegnelsen boligareal (BOA) om dette arealet. Boligens primærrom skal oppgis ved markedsføring for salg av bolig. 

Det vil si at bl.a. kjøkken, stue, soverom, omkledningsrom bad, toalett, vaskerom, entre, kontor, trimrom, kjellerstue (eller loftsstue) hører inn under kategorien p-rom. Trapp og gang mellom disse rommene skal også medtas som p-rom. Det er p-rom som ligger til grunn for boligprisstatistikker.

S-rom – sekundære rom

Alle rom som ikke er oppholdsrom, altså primærrom, er sekundærrom. Typisk vil dette være boder og lagerrom, uinnredet loft eller kjeller, søppelrom, teknisk rom, garasje osv. også innglasset balkong/terrasse som inntas i bruksarealet vil kategoriseres som s-rom.

BYA – bebygd areal

Bebygd areal (BYA) er summen av det areal som bebyggelsen (garasje, hus, terrasse og uthus mv) opptar av terrenget. BYA måles fra utsiden av ytterveggen. Alle deler av bebyggelsen som ligger mer enn 0,5 m over gjennomsnittsnivået til ferdig planert terreng rundt bygget, skal tas med i BYA.

Dersom man har ønsker om utvikling av eiendommen f.eks. med tilbygg/påbygg er det viktig at man har kunnskap om BYA. Reguleringsplanen vil ofte sette grenser for hvor stor andel av tomten som kan bebygges (utnyttelsesgrad). Kjenner du eiendommen bebygde areal og områdets regulerte utnyttelsesgrad, vet du hvor mye mer av eiendommen som evt. kan bebygges.

 Trenger du bistand ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale.