Advokatene i Bauta tilbyr nå egne priser for forbrukere i saker om bolig og eiendom.

Spesialist innen eiendomsrett, advokat Kristine Devold ønsker å gi forbrukere valgmulighet når det gjelder advokattjenester. 

– Når det oppstår utfordringer knyttet til bolig er det mange som benytter seg av rabatter på advokattjenester  gjennom Huseiernes landsforbund eller gjennom rettshjelpsforsikringen. Vi har besluttet at vi ønsker å tilby tilsvarende priser i slike saker. 

Bauta har mange saker innen fast eiendom som berører forbrukere, både innenfor mangler ved bolig eller hytte eller rettighetsforhold som servitutter og bruksretter. 

– Vi ser ofte at forbrukere kommer i en fortvilet situasjon og trenger rettshjelp i slike saker, som ofte kan bli store og komplekse, sier advokat Oda Ørmen Vinjevoll hos Bauta. 

Kampanjen gir forbrukere 1 time gratis veiledning og 20 % rabatt på ordinær timepris. 

Ta kontakt for en samtale!