Kontakt oss

 

 

Adresse:

Kirkegata 3 b

6004 Ålesund

3. etasje

E-post:

post@bauta.no

Telefon: 

+47 70 30 75 50

Digipost: 

bauta.advokatfirma#VMEQ

Våre advokater

Kristine Devold

advokat MNAIMNEF

E-post: kristine@bauta.no
Tlf:  99 51 01 99

Kristine har særlig kompetanse  innen eiendom, bygg/entreprise og forsikring. De siste årene har hun jobbet som partner i Advokatfirmaet Advocator i Ålesund. Tidligere arbeidet Kristine hos Protector forsikring ASA, som opplæringsansvarlig og for selskapets prosedyreteam. Kristine har ført en rekke saker for de ordinære domstolene og også for jordskifteretten. Kristine er bostyrer for Sunnmøre tingrett i konkurs. 

Elisabeth Voldsund

advokat MNA

E-post: elisabeth@bauta.no
Tlf:  94 84 00 85

Elisabeth har sittet i mange år i direktoratsgruppen for vannforvaltning og har vært medlem av  advokatforeningens lovutvalg for klima og miljø. Hun har vært miljøkoordinator for Kystverket med fokus på miljøledelse, klimagassutslipp for sjøtransport og naturmangfoldloven. Hun har også særlig kompetanse innen havne- og farvannsloven, godsoverføring og rammeverk for sjøtransport og havner.