I Norge bor 83% av befolkningen i en bolig de eier. Det betyr at de aller fleste av oss en eller annen gang i løpet av livet skal finne drømmeboligen.

Dette er antagelig den største enkeltstående investeringen du noen gang kommer til å gjøre. Her er noen gode råd på veien til å finne riktig bolig.

Les salgsdokumentasjonen 

Les nøye gjennom hele salgsoppgaven. Både opplysninger i prospekt, i takst og i egenerklæring må gjennomgås.

Skal du finne riktig bolig må du huske at alle opplysninger i salgsdokumentasjonen gir viktig informasjon om boligen.

Byggeår kan være den viktigste opplysningen du får! Dersom salgsdokumentasjonen ikke omtaler renovering eller lignende er alle bygningsdeler like gamle som boligen.

Det betyr at eksempelvis bad, drenering, tak osv. er fra byggeår, og at det grunnet alder alene kan være behov for oppgraderinger og vedlikehold.

Bruk tid på visningen  

Når du går på visning skal du ha god kontroll på opplysninger i salgsdokumentasjonen. Spør megler om det er noe du lurer på. Be om skriftlige tilbakemeldinger om det er viktige forhold.

Undersøk boligen, ikke bare «se» inn i rommene. Skal du finne riktig bolig må du brukte tid, vi er generelt alt for lite grundig på visninger.

Vi må tørre å la klinkekulen trille over gulvene for å se at det er fall der det skal være fall, og at det er ikke er skjevheter der det skal være slett. Åpne lukkede boddører i kjeller – er det tegn til fukt/saltutslag på veggen?

Er det gitt risikoopplysninger i salgsdokumentasjonen som krever nærmere undersøkelse?

Da bør du vurdere å ha med en takstmann på visningen. Husk at det kan være en liten investering i den store sammenheng!

Undersøk boligen nøye etter overtagelse

Etter at du har overtatt boligen har du etter loven en undersøkelsesplikt. Du skal gjennomgå din nye bolig «slik god skikk tilsier».

Dette skal du ikke sette på hold, men gjøre så raskt som mulig etter overtagelsen. Om du ikke gjorde det på visning må du nå sørge for å se over aller «kriker og kroker» i boligen din, fra kryploft til krypkjeller.

Reklamer i tide

Dersom du skulle avdekke forhold du mener ikke er i tråd med avtalen så må du huske å reklamere. Reklamasjon skal sendes til selger eller til selgers forsikring «innen rimelig tid» jf. avhl. § 4-19 første ledd.

I en dom fra 2010 (RT 2010 s 103) uttaler Høyesterett at «innen rimelig tid» vil det alltid være om du reklamerer til selger innen 2 måneder. Bare i sjeldne tilfeller vil det være «i tide» å reklamere senere 3 måneder etter at man avdekket skadene.

Ikke alle skader er mangler

Det er alltid irriterende når boligen viser seg å være noe annet enn det man trodde. Har du vært grundig i dine undersøkelser før kjøpet er risikoen mindre for at du skal finne overraskelser. Imidlertid er det ingen som kan gardere seg mot skjulte feil og skader.

Har du reklamert og fått avslag fra selger eller selgers forsikring? Da anbefaler vi å ta kontakt med advokat med riktig kunnskap.

Det er viktig å få riktige råd! Har du et krav mot selger, eller er ikke skadene på boligen din mangler etter loven?

Våre advokater er spesialister på eiendom. Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.