Nye regler er på plass i forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flytende innretninger knyttet til energieffektivisering gjeldende fra 1. januar 2023.

FNs skipsfartsorganisasjon IMO har ambisjon om minst 50 % reduksjon av klimagassutslipp innen 2050. Dette har ført til enighet om nye regler fra 1. november 2022 gjennom forskrift om karbonintensitet for internasjonal skipsfart i kapittel 4 i MARPOL vedlegg VI, vedtatt gjennom MEPC 328 ( 76). 

Implementeringen i norsk rett er gjennomført via forskrift om miljømessig sikkerhet for skip og flytende innretninger § 12.  Sjøfartsdirektoratet har også utarbeidet et rundskriv 

Det er krav om beregning av skipets energieffektivitetsindeks ( EEXI) gjennom en engangssertifisering for alle skip over 400 bruttotonn. 

Man må også samle inn og rapportere årlig karbonintensitet ( CII) gjennom faktiske utslippene under drift.. Fra 2024 vil skipene få en karakter fra A-E. Skip som får karakteren D tre år på rad eller E et år, må legge frem en plan for å komme til akseptabelt nivå. Graderingen skal inntas i skipets energieffektiviseringsplan ( SEEMP). 

CII- kravene gjelder for alle lasteskip, passasjerferger og cruiseskip med bruttotonnasje 5000 i internasjonal fart.

Skip i innenriksfart med bruttotonnasje 400 eller mer skal ha ombord energieffektivitetsplan utarbeidet i tråd med retningelinjene for SEEMP del 1.  Skip i internasjonal fart skal ha internasjonalt energieffektivitetssertifikat ( IEE).

Se også Bauta sin artikkel for bransjemagasinet Moderne Transport om de nye reglene.