Har du kjøpt ny bolig eller hytte og oppdaget skadedyr? Mus eller rotte i hus kan utgjøre en mangel etter avhendingsloven og det er viktig å handle raskt. Som kjøper har du plikt om å reklamere så fort som mulig og begrense skadeomfanget.

Problematisk med mus og andre skadedyr

Mus og rotter er klassifisert som et skadedyr og er ikke ønskelig å ha i boligen. Har de først klart å trenge inn i huset eller hytten kan de etablere reder.  De tar bolig både i veggene og isolasjonen, i krypkjeller eller andre plasser på eiendommen. Ett av problemene med skadedyrene er at de gnager på ledninger og trevirke og kan slik ødelegge boligen. I tillegg kan de spre sykdommer og er generelt lite hyggelig å ha i hus.

Mange oppdager at de har problem med mus eller rotte ved at det kommer en spesiell lukt. Dette kommer gjerne av døde dyr i veggen eller under plattingen. Dette er også en av årsakene til en helst vil unngå gift, slik at dyrene ikke går tilbake til veggen for å dø. I mange tilfeller oppdages problemet i forbindelse med oppussing og riving av vegger i forbindelse med kjøp av ny bolig. 

Mangel etter avhendingsloven

Når en kjøper bolig som ikke er nyoppført er det avhendingsloven som regulerer avtaleforholdet utover selve kjøpekontrakten. De aller fleste boliger i dag blir solgt med et «som det er» -forbehold. Med et slikt forbehold er det § 3-9 i avhendingsloven som regulerer når tilfellet er å regne som en mangel.

Det ene tilfellet vil være der selger har gitt uriktige opplysninge. Selger kan ha opplyst om at skadedyrene er fjernet og tilfellet utbedret. Når kjøper begynner å pusse opp boligen og oppdager at mus har ødelagt det elektriske anlegget vil detda likevel kunne være en mangel.  

Et annet alternativ som følger av § 3-7 er at det er gitt mangelfulle opplysninger. Dersom selger ikke har kommentert eller sagt noe om mus og kjøper oppdager en musekoloni etter overtagelse, da vil viktige opplysninger kunne vært tilbakehold.  

Det siste tilfellet er at boligen er i vesentlig dårligere stand enn kjøper hadde grunn til å regne med etter § 3-9. Dette er en sikkerhetsventil opp mot de to andre alternativene. Her må man vurdere hvor omfattende problemet er, boligens alder, beliggenehet mv. Her er det flere forhold som kan virke inn.

Kjøpers plikter

Selv om det foreligger en mangel som kan gi grunnlag for retting, prisavslag, erstatning og heving, har du som boligkjøper også noen plikter. Som alltid når man oppdager feil, er det viktig å reklamere raskt, se nærmere i vår artikkel om reklamasjon her. 

Du må begrense skadeomfanget så langt det lar seg gjøre og som det er rimelig å forvente. Det er viktig å skaffe seg en oversikt over skadeomfanget. Bruk gjerne takst og kontakt skadedyrfirma. Målet er å få kunnskap om hvor lenge musene har vært i huset, omfanget og hvilke følgeskader som har oppstått og hvilke tiltak som må gjøres.

I denne perioden bør du også forsøke å hindre at huset blir ytterligere skadet ved å sette ut feller og få hjelp til å bli kvitt musene. Undersøk forsikringen for å finne ut hva den dekker. Forsikring dekker ofte både hjelp til å bli kvitt skadedyrene og rettshjelp for å rette et krav mot selger.

Våre advokater i Bauta advokatfirma AS har hatt en rekke saker for retten og løst flere saker i forhandlinger innenfor boligkjøp med skadedyr. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.