Arealmålinger av boliger gjøres i henhold til Norsk Standard 3940:2023 Areal- og volumberegninger av bygninger. Fra 1. januar 2024 endres arealangivelsene i oppmålinger fra bygningssakskyndige og eiendomsmeglere. Målereglene brukes i tilstandsrapporter og verditakster og i markedsføring.

Boligens areal oppgis nå i BRA alene, men er delt opp i underkategorier. Det vil si at «P-rom» og «S-rom» forsvinner. Underkategoriene er

  • BRA-i, internt bruksareal. Dette er arealet innenfor boenheten
  • BRA-e, eksternt bruksareal. Arealet av alle rom utenfor boenheten eks. boder
  • BRA-b, innglasset balkong. Arealet til innglasset balkong, veranda eller altan som er tilknyttet boligen.

I tillegg er det en kategori som nå kalles «Åpent areal» som er terasser, balkonger og altaner som er åpne.

Areal med lav himlingshøyde måles på samme måte som BRA, men det skal benevnes med ALH ( areal med lav himlingshøyde). For areal med skråtak og lav himlingshøyde får man opplyst gulvarealet i noe som kalles GUA. Dette er summen av BRA og ALH.

I det totale BRA inngår nå boder med tilgang utenfor leiligheten ( BRA-e) og innglasset balkong ( BRA-b). Areal med inngang fra utsiden regnes også som BRA-e og vil inngå i det totale BRA.