Om OSS

Med Bauta på laget har du en solid samarbeidspartner. Våre advokater har lang erfaring og ettertraktet spisskompetanse. Vi bistår bedrifter, privatpersoner og offentlige aktører i hele Norge.

Vi står på for deg og deler av vår erfaring, hode og hjerte. Med engasjement og faglig tyngde finner vi de beste løsningene for våre kunder.

Bauta er medlem av Den norske advokatforening og følger «Regler for god advokatskikk».

Våre priser og vilkår finner du her.

Fotavtrykk

Bærekraft

Vårt fotavtrykk

Vi stiller miljøkrav krav til vår egen drift og til våre leverandører, samtidig som vi støtter en føre-var tilnærming til miljøutfordringer og ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi.

Bærekraft

Reduce, reuse, recycle

Vi er medlemmer av 100 % klubben hvor vi i samarbeid med Atea gjenbruker og resirkulerer IT-utstyr. Produksjon av elektronisk utstyr og elektronisk avfall er en økende utfordring for miljøet. 100 % klubben er et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling med mål om at alt IT-utstyr skal gjenvinnes og resirkuleres.

Våre advokater

Kristine Devold

advokat MNAIMNEF

E-post: kristine@bauta.no
Tlf:  99 51 01 99

Kristine har særlig kompetanse  innen eiendom, bygg/entreprise og forsikring. De siste årene har hun jobbet som partner i Advokatfirmaet Advocator i Ålesund. Tidligere arbeidet Kristine hos Protector forsikring ASA, som opplæringsansvarlig og for selskapets prosedyreteam. Kristine har ført en rekke saker for de ordinære domstolene og også for jordskifteretten. Kristine er bostyrer for Møre og Romsdal tingrett i konkurs.

Elisabeth Voldsund

advokat MNA

E-post: elisabeth@bauta.no
Tlf:  94 84 00 85

Elisabeth har sittet i mange år i direktoratsgruppen for vannforvaltning og har vært medlem av  advokatforeningens lovutvalg for klima og miljø. Hun har vært miljøkoordinator for Kystverket med fokus på miljøledelse, klimagassutslipp for sjøtransport og naturmangfoldloven. Hun har også særlig kompetanse innen havne- og farvannsloven, godsoverføring og rammeverk for sjøtransport og havner. Elisabeth har vært leder av Advokatforeningen Møre og Romsdal krets i 2021-2023