Om OSS

En trygg juridisk rådgiver 

Med Bauta på laget kan du være trygg på at du har en solid samarbeidspartner. Våre advokater har lang erfaring og spisskompetanse innen områdene miljø, hav og eiendom.

Vi bistår bedrifter, privatpersoner og offentlig aktører i hele Norge. I tillegg jobber vi med andre juridiske fagområder som forsikringsrett, avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett og familierett. 

Vi står på for deg og deler av vår erfaring, hode og hjerte. Med engasjement og faglig tyngde finner vi de beste løsningene for våre kunder.  

Bauta er medlem av Den norske advokatforening og følger «Regler for god advokatskikk». 

Priser og vilkår

Vårt honorar er avhengig av tidsbruk, oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte typer saker tilbyr vi fastpris. Vår veiledende timepris er 2.250 kroner eks. mva, men timeprisen fastsettes særskilt i den enkelte sak ut fra våre tilbud og kampanjer.

I slike tilfeller vil timeprisen variere mellom 1.900 til 2.400 kroner eks. mva ut fra hvilken type sak, det gjelder. Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. Vi forbeholder oss retten til å fastsette egne priser i særskilte tilfeller. 

Vilkår for våre tjenester sendes ut til klienten sammen med en oppdragsbekreftelse når oppdraget er avtalt. I noen særlige saker vil fri rettshjelp kunne innvilges fra det offentlige. Advokatsalæret vil i noen saker delvis kunne dekkes av ditt forsikringsselskap under rettshjelpsdekning.

Våre advokater

Kristine Devold

advokat MNAIMNEF

E-post: kristine@bauta.no
Tlf:  99 51 01 99

Kristine har særlig kompetanse  innen eiendom, bygg/entreprise og forsikring. De siste årene har hun jobbet som partner i Advokatfirmaet Advocator i Ålesund. Tidligere arbeidet Kristine hos Protector forsikring ASA, som opplæringsansvarlig og for selskapets prosedyreteam. Kristine har ført en rekke saker for de ordinære domstolene og også for jordskifteretten. Kristine er bostyrer for Sunnmøre tingrett i konkurs. 

Elisabeth Voldsund

advokat MNA

E-post: elisabeth@bauta.no
Tlf:  94 84 00 85

Elisabeth har sittet i mange år i direktoratsgruppen for vannforvaltning og har vært medlem av  advokatforeningens lovutvalg for klima og miljø. Hun har vært miljøkoordinator for Kystverket med fokus på miljøledelse, klimagassutslipp for sjøtransport og naturmangfoldloven. Hun har også særlig kompetanse innen havne- og farvannsloven, godsoverføring og rammeverk for sjøtransport og havner. Elisabeth er for tiden leder av Advokatforeningen Møre og Romsdal krets. 

Fotavtrykk

Bærekraft

Vårt fotavtrykk

Vi stiller miljøkrav krav til vår egen drift og til våre leverandører, samtidig som vi støtter en føre-var tilnærming til miljøutfordringer og ønsker å fremme økt miljøansvar og oppmuntre til utvikling og bruk av miljøvennlig teknologi. 

Bærekraft

Reduce, reuse, recycle

Vi er medlemmer av 100 % klubben hvor vi i samarbeid med Atea gjenbruker og resirkulerer IT-utstyr. Produksjon av elektronisk utstyr og elektronisk avfall er en økende utfordring for miljøet. 100 % klubben er et nettverk for kunnskap og kompetanseutveksling med mål om at alt IT-utstyr skal gjenvinnes og resirkuleres. 

Shortsea promotion senter

Samarbeid med Shortsea Promotion Centre

Sjøveien er miljøveien. Bauta er stolt kunnskapspartner innen sjøtransport og havn sammen med Shortsea Promotion Center Norway ( SPC-N) som er en del av et europeisk kompetansenettverk. Målsetningen er å øke kunnskapen om nærskipsfart. Les mer om samarbeidet her

Ta kontakt for informasjon om tilbud til medlemmer av SPC-N.  Email: shortsea@shortseashipping.no