Priser og vilkår

 

 

Vårt honorar er avhengig av tidsbruk, oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte typer saker tilbyr vi fastpris.

Vår ordinære timepris er 3.000 kroner inklusiv merverdiavgift for privatkunder og 3.376 kroner inklusiv merverdiavgift for virksomheter og bedrifter ( 2.700 kroner eks. mva). Timeprisen fastsettes særskilt i den enkelte sak ut fra våre tilbud og kampanjer.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. Vi forbeholder oss retten til å fastsette egne priser i særskilte tilfeller.

Vilkår for våre tjenester sendes ut til klienten sammen med en oppdragsbekreftelse når oppdraget er avtalt. I noen særlige saker vil fri rettshjelp kunne innvilges fra det offentlige. Advokatsalæret vil i noen saker delvis kunne dekkes av ditt forsikringsselskap under rettshjelpsdekning.

Bauta er et aksjeselskap og vi kan kontaktes på post@bauta.no. Vår yrkestittel i Norge er «advokat». Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig tilsyn med advokater i Norge. Våre ansatte er medlem i Advokatforeningen.

Vi har stilt lovpålagt sikkerhet for 5 millioner kroner og er ansvarsforsikret. Sikkerheten dekker erstatningsansvar ved utøvelsen av advokatvirksomhet uten geografisk begrensning. Sikkerhetsstiller er Gjensidige Forsikring ASA, PB 700 Sentrum, 0160 Oslo.

Klager over opptreden eller salær kan klages inn for Disiplærnemnden. Se mer informasjon om klageordningen: https://www.advokatenhjelperdeg.no/jus-artikler/kan-jeg-klage-pa-advokaten/

Mangler bolig

SAMARBEIDSAVTALE

 Bauta har inngått en samarbeidsavtale med Granne forsikring. Vi tilbyr reduserte priser og prioritert tilgang til private- og bedriftskunder. 

SAMARBEIDSAVTALE

Shortsea promotion senter

 Er du medlem i Shortsea Promotion Centre Norway får du 2 timers gratis rådgivning fra advokatene i Bauta og 20 % rabatt på ordinær timepris.

SPESIALTILBUD TIL STARTUPS

Bedrifter etablert innen de siste to år får egne priser hos oss. Vi tilbyr 1 time gratis veiledning, samt 20 % rabatt på ordinær timepris.