Priser og vilkår

 

 

Vårt honorar er avhengig av tidsbruk, oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte typer saker tilbyr vi fastpris.

Vår ordinære timepris er 2.400 kroner eks. mva for privatkunder og 2.700 kr. eks. mva for virksomheter og bedrifter. Timeprisen fastsettes særskilt i den enkelte sak ut fra våre tilbud og kampanjer.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. Vi forbeholder oss retten til å fastsette egne priser i særskilte tilfeller.

Vilkår for våre tjenester sendes ut til klienten sammen med en oppdragsbekreftelse når oppdraget er avtalt. I noen særlige saker vil fri rettshjelp kunne innvilges fra det offentlige. Advokatsalæret vil i noen saker delvis kunne dekkes av ditt forsikringsselskap under rettshjelpsdekning.

Mangler bolig

SAMARBEIDSAVTALE

 Bauta har inngått en samarbeidsavtale med Granne forsikring. Vi tilbyr reduserte priser og prioritert tilgang til private- og bedriftskunder. 

SAMARBEIDSAVTALE

Shortsea promotion senter

 Er du medlem i Shortsea Promotion Centre Norway får du 2 timers gratis rådgivning fra advokatene i Bauta og 20 % rabatt på ordinær timepris.