PERSONVERNERKLÆRING & INFORMASJONSKAPSLER

Behandling av personopplysninger i Bauta advokatfirma AS

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss eks. påmelding til et av våre arrangementer, mottak av nyhetsbrev eller sender oss en søknad, vil Bauta behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Bauta advokatfirma AS ved Elisabeth Voldsund.

Kontaktinformasjonen til behandlingsansvarlig er:

Adresse: Borgundvegen 340
E-post: post@bauta.no
Telefon: 0047 94 84 00 85
Organisasjonsnr.: 925 899 224

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte Elisabeth Voldsund på e-post elisabeth@bauta.no .


Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

  1. Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet: E-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
  2. Besvare henvendelser som kommer inn til oss: Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
  3. Når du melder deg på et av våre arrangementer: Navn, firma, e-postadresse og fakturainformasjon. Vi registrerer og bruker opplysningene f.eks. til å sende ut bekreftelse på din påmelding, påminnelser og informasjon i etterkant.
  4. Rekruttering til nye stillinger oss hos:CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen. Bauta bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Advokatfirmaet har et elektronisk saksbehandlingssystem som systematiserer og lagrer personopplysninger. Vårt saksbehandlersystem levert av Advisor AS som er det mest utbredte saksbehandlingssystemet blant advokater. All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.

Informasjonskapsler og webanalyse

For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler. Dersom du ikke ønsker dette, kan du enten endre nettleserens innstillinger slik at informasjonskapsler ikke aksepteres. Det kan imidlertid føre til at nettstedet ikke fungerer optimalt. Se nærmere om dette ved å klikke deg inn her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi bruker også statistisk data gjennom Google Analytics for å se hva brukerne våre er opptatt av og hvordan sidene brukes, slik at vi kan satse på relevant og populært innhold, samt forenkle sidene mest mulig.

Vi ivaretar imidlertid personvernet ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Du samtykker til bruken av informasjonskapsler gjennom innstillinger i din nettleser, og kan avslå disse ved å endre innstillingene. I utgangspunktet blir IP-adresser lagret på en slik måte at det ikke registreres personopplysninger. Bautas berettigede interesse er å optimalisere vår nettside og tjenester for øvrig, samt få nettsiden til å fungere og være brukertilpasset. Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker sidene våre i sosiale medier, samler de sosiale mediekanalene inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk. Vi har ikke tilgang til personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den enkelte sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene. Bauta følger retningslinjene som gjelder for kontoadministratorer og behandler personopplysninger i henhold til vilkår for behandling i den enkelte kanal.

Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt gjennom post@bauta.no. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å ta kontakt via post@bauta.no.

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.