Priser og vilkår

 

 

Vårt honorar er avhengig av tidsbruk, oppdragets art og vanskelighetsgrad. I enkelte typer saker tilbyr vi fastpris. Vår ordinære timepris er 2.400 kroner eks. mva for privatkunder og 2.700 kr. eks. mva for virksomheter og bedrifter. Timeprisen fastsettes særskilt i den enkelte sak ut fra våre tilbud og kampanjer.

Vi har egne priser og tilbud for PRIVATPERSONER I EIENDOMSSAKER, for MEDLEMMER HOS SHORTSEA PROMOTION CENTER og for nyetablerte bedrifter.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i en minstebelastning på 15 minutter. Særskilte utlegg i anledning saken faktureres i tillegg til salær for medgått tid. Vi forbeholder oss retten til å fastsette egne priser i særskilte tilfeller.

Vilkår for våre tjenester sendes ut til klienten sammen med en oppdragsbekreftelse når oppdraget er avtalt. I noen særlige saker vil fri rettshjelp kunne innvilges fra det offentlige. Advokatsalæret vil i noen saker delvis kunne dekkes av ditt forsikringsselskap under rettshjelpsdekning.

Mangler bolig

BOLIGKAMPANJE

TILBUD BOLIG OG EIENDOM

Vi tilbyr spesialpriser for forbrukere i saker om bolig og eiendom. Hos oss får du prioritet oppfølging og gunstige timepriser. Vi tilbyr 1 time gratis veiledning, samt 20 % rabatt på ordinær timepris.

SAMARBEIDSAVTALE

SHORTSEA PROMOTION CENTER

Som medlem i Shortsea Promotion Centre Norway får du 2 timers gratis rådgivning fra advokatene i Bauta og 20 % rabatt på ordinær timepris. 

Shortsea promotion senter
 

 

 

 

 

 

 

 o

.

KAMPANJE

SESIALTILBUD TIL NYETABLERINGER

Bedrifter som er etablert innen de siste to år får egne priser hos oss. Vi tilbyr 1 time gratis veiledning, samt 20 % rabatt på ordinær timepris.