Rent vann

Rent vann er en forutsetning for god helse og verdiskapning. Gjennom vannforskriften sikres en helhetlig kartlegging og tiltak for å sikre god økologisk og kjemisk tilstand til alt vann i Norge.