Samarbeid med Shortsea Promotion Center Norway

Advokatene hos Bauta er spesialisert innen sjøtransport og havn og kan bistå næringen med blant annet seilingstider, arealdisponering, tilskudd tilskuddsordninger rettet mot bransjen, samt forskrifter og prisregulativ.

Medlemsavtale

 

Bauta tilbyr medlemmer av SPC-N to timer gratis rådgivning, samt 20 % rabatt på ordinær timepris.

Logo Shortsea Promotion Center Norway

Bauta er en av SPC-N sine kunnskapspartnere og bidrar med ekspertise til medlemmene.

SPC-N er et kompetansesenter for nærskipsfart. Senteret er tuftet på kunnskap, formidling og nettverk. 

BAUTA representerer en aktør med relevant kompetanse og erfaring er de et verdifullt bidrag til våre medlemmer og til vårt arbeid med å flytte gods fra vei til sjø.

Jørn Askvik

Daglig leder , Shortsea Promotion Center Norway