Logo Shortsea Promotion Center Norway

Samarbeid med Shortsea Promotion Center 

Bauta og SPC-N samarbeider for  kunnskap om nærskipsfart. I samarbeidet inngår det også eget tilbud for juridisk bistand til SPC-N sine medlemmer. 

Advokatene hos Bauta er spesialisert innen sjøtransport og havn og kan bistå næringen med blant annet seilingstider, arealdisponering, tilskudd tilskuddsordninger rettet mot bransjen, samt forskrifter og prisregulativ.

SPC-N er et kompetansesenter for nærskipsfart. Senteret er et samarbeidsprosjekt mellom norske myndigheter og private aktører. Styret består av Maritimt Forum, Norske havner, Norges Rederiforbund, Kystrederiene og NHO Logistikk og Transport. 

Målsettingen for senteret er å øke kunnskapen om nærskipsfart med sikte på øke markedsandelene for nærskipsfart, både på nasjonalt og europeisk nivå.

Gjennom dette arbeidet sørger SPC for at flere vareeiere velger den transportløsningen som er den beste transportløsningen for samfunnet. Du kan lese mer om SPC-N på deres hjemmeside. 

BAUTA representerer en aktør med relevant kompetanse og erfaring er de et verdifullt bidrag til våre medlemmer og til vårt arbeid med å flytte gods fra vei til sjø.

Jørn Askvik

Daglig leder , Shortsea Promotion Center Norway

Sjøtransport og havn

Medlemstilbud

Bauta tilbyr medlemmer av SPC-N

2 timers gratis rådgivning

20 % rabatt på ordinær timepris