Bauta advokatfirma as har inngått ett samarbeid med Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N).

Bauta skal være en kunnskapspartner som bidrar til initiativ i regi av senteret og bidra med ekspertise til SPC-N sine medlemmer.

Shortsea Promotion Centre Norway (SPC-N) er et kompetansesenter for nærskipsfart. Senteret er tuftet på kunnskap, formidling og nettverk.

Gjennom å inngå samarbeid med kunnskapspartnere ønsker man å øke bevisstheten om nærskipsfart. Avtalen sikrer også tilgang til spesialisert kompetanse for medlemmene.

SPC-N og Bauta har begge fokus på kompetansedeling, læring og utvikling og ser frem til et spennende samarbeid.

– BAUTA representerer en aktør som passer denne profilen, med relevant kompetanse og erfaring er de et verdifullt bidrag til våre medlemmer og til vårt arbeid med å flytte gods fra vei til sjø, sier Jørn Askvik, Daglig leder Shortsea Promotion Centre.

Bistand

Advokatene hos Bauta kan bistå med blant annet utforming av forskrifter og prisregulativ, saksbehandling etter havne- og farvannsloven, farvannsavgift, mottaksplikt, seilingstider og plassering i havn og forvaltning av kapital (tidligere havnekapital).

-Vi er stolte over å ha et nært samarbeid med en viktig aktør i bransjen. Som kunnskapspartner kan vi bidra til initiativer i regi av SPC-N og gi medlemmene tilgang til spisskompetanse innen sjøtransport og havn. Dette ser vi veldig frem til, sier Elisabeth Voldsund hos Bauta advokatfirma.

Medlemsavtale

Gjennom samarbeidsavtalen sikres medlemmer hos SPC-N to timers rådgivning vederlagsfritt, og 20% rabatt på ordinær timepris.

I tillegg vil man gjennom samarbeidet sikre aktiviteter og tilbud som kommer nærskipsfarten til gode.

Les mer om samarbeidet i artikkel hos Havnemagasinet.