Kjøp og salg av eiendom

 

 

Har du allerede inngått en avtale om salg av eiendom? Eller vurderer du å selge boligen selv? Det kan være at eiendommen skal overføres innad i familien eller at en har kommet i kontakt med en kjøper utenfor markedet.

I slike tilfeller kan man gjennomføre et oppgjørsoppdrag via autorisert advokat eller megler.

Autorisasjon

Vi er autorisert til å gjennomføre siste delen av boligsalget gjennom  oppgjørsoppdrag.

En forutsetning for å kunne gjøre dette er at partene er enig om kjøpesum, overtakelse og andre vesentlige kontraktsforhold.

Kjøpekontrakt og signering

Vi utarbeider kjøpekontrakten, skjøte og andre dokument som er nødvendig.

Vi tilbyr elektronisk signering av kjøpekontrakten og dokumenter til kartverket. Kontraktsmøte skjer fysisk på våre kontor eller over teams. Det vesentlige er at alle parter skal være ivaretatt.

Vi gjennomfører så utbetaling av kjøpesum og selve oppgjøret. Både kjøper og selger mottar en oppgjørsoppstilling som viser alle transaksjoner og dato for transaksjonen.

Vi formidler boligselgerforsikring gjennom Söderberg & Partners Norway.

Pris

Vi tar betalt per time  2.250 inkl. mva for privatkunder. For de enkle oppdragene tar det mellom 7-5 timer. For andre oppdrag kan det ta lengre tid. I tillegg tilkommer gebyr for tinglysning av sikringsobilgasjon, grunnboksutskrift, innhenting av opplysninger fra kommunen om restanser og ferdigattest, samt evt. boligselgerforsikring. 

Vi har elektronisk signering av kjøpekontrakt, elektronisk tinglysning og hvitvaskingskontroll gjennom kundesjekk.no. 

For bedrifter avtales vårt vederlag særskilt.

Vi er underlagt både Advokatforeningen og Finanstilsynet sine retningslinjer.

Dette innebærer blant annet krav om oppdatert kompetanse og kvalitetssystem og rutiner for eiendomshandel. Våre advokater har tillatelse fra Finanstilsynet til å gjennomføre slike oppdrag.

Kontakt oss:

post@bauta.no