Som kunnskapspartner med Shortsea Promotion Center Norway har advokat Elisabeth Voldsund bidratt til en kronikk om smarte havner og tilgjengelige virkemidler.

Saken i sin helhet kan leses på  SPC-N sin hjemmeside. 

Vi kan bistå søkere til tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner som forvaltes av Kystverket.  Vi har eget tilbud til medlemmer av SPC-N. 

Ta kontakt for en samtale!