Et nytt spesialisert advokatfirma er etablert i Ålesund. Kristine Devold og Elisabeth Voldsund har startet Bauta advokatfirma AS. De to partnerne har solid kompetanse og erfaring innen fagfeltene miljørett, kystforvaltning og eiendomsrett.

Havnæringene er i vekst og innovasjonstakten øker. Det fordrer en bærekraftig utvikling som tar vare på naturmangfold og vannkvalitet, og kan redusere klimagassutslippene.

Potensielt store arealkonflikter må også løses. Dette er fagområder det nye selskapet har lang erfaring med. Det nye tilbudet vil kunne ha stor nytte både for private og offentlige aktører.

-Det er ikke så vanlig med en så spisset nisje eller «boutique» virksomhet blant advokater, i alle fall ikke i vår region, kommenterer partner Kristine Devold.

-Vi ser at våre fagområder komplettere hverandre godt. Slik kan vi gi våre kunder den beste rådgivningen, og vi får jobbe med tema vi er sterkt engasjerte i.

Havne- og farvannsloven er blant spisskompetansen det nye selskapet tilbyr. Her vil særlig kommunene og de kommunale havnene kunne ha nytte av bistand.

-Kystverkets direktorat i Ålesund forvalter hele Norges kystsone, med alle de problemstillinger som dukker opp. Miljøaspektet har blitt stadig mer sentral også der. Den erfaringen og kompetansen jeg tar med meg derfra er unik og verdifull, kommenterer partner Elisabeth Voldsund.

-Kombinert med miljørett og eiendom mener vi at spisskompetansen innen kystforvaltning gir noe ekstra til våre kunder. Med vårt store nettverk innen mange fagmiljøer vil vi enkelt kunne tilføre operasjonell og teknisk kompetanse og de beste samarbeidspartnerne for våre klienter, sier Voldsund.

Voldsund har blant annet i mange år arbeidet i direktoratsgruppen for vannforvaltning, vært nasjonal miljøkoordinator for Kystverket og jobbet med klimagasskutt for sjøtransport inn mot Nasjonal transportplan. Hun har også vært oppnevnt i advokatforeningens lovutvalg for klima og miljø.

Arealplanlegging, byggesak, rettighetskonflikter og kjøp/salg av eiendom er en grunnpilar som de også vil bygge videre på.

Kristine Devold har lang erfaring innen eiendom/entreprise og forsikring, både som partner i advokatfirma, men også gjennom prosedyreteamet til forsikringsselskapet Protector Forsikring AS. Devold har også jobbet for Kystverket.

Les mer om selskapet her. Se også artikler om oppstarten hos FiskeribladeT, Sunnmørsposten og Advokatbladet.