Kildesortering på byggeplass

Kildesortering på byggeplass

Produksjon og transport av materialer er blant de største kildene til utslipp fra byggeplassen. Gjennom kildesortering på byggeplass kan materialene være en ressurs for ombruk, materialgjenvinning og energigjenvinning. Gjenvinning istedenfor forbrenning Byggenæringen...